S01-2016 Arxiu
Matriu de Materialitat de Sostenibilitat de CIAC
L'objectiu final és per una banda conèixer les dades agregades de la indústria de l'automoció a Catalunya en relació a una sèrie d'indicadors de sostenibilitat seleccionats (KPI's) i a més servir a las empreses com a eina d'autodiagnosi.
S01-2020 Votacions
AUTOSOSTENIBILITZA'T - Programa Formatiu en Sostenibilitat per la Indústria d'Automoció (Online)
Programa formatiu online per formar a les persones en aquells vectors de la sostenibilitat que tenen un paper important en la gestió de les empreses del sector.
Incubadora
Estudio y Desarrollo de la Metodología de Cálculo de la Huella de Carbono en procesos logísticos del sector automoción.
Proyecto que desarrolle la metodología de cálculo del impacto de Huella de Carbono en las operaciones logísticas en la industria del automóvil. Tanto respecto de la logística de suministro de componentes y materiales, como de la expedición y transporte.
S01-2018 Arxiu
Workshops de Best Practices en Sostenibilitat
Fomentar la cooperació entre empreses del Clúster tractant temes de sostenibilitat d'interès, a través de WorkShops de Best Practices en empreses punteres.
F06-2020 Votacions
AUTOSOSTENIBILITZA'T - PINDOLA 1 La Sostenibilitat a la Cadena de Valor (Online)
Píndoles formatives online per conèixer les tendències de la sostenibilitat a la indústria d'automoció i sensibilitzar-te, mitjançant sessions dinàmiques i participatives.
F08-2020 Votacions
AUTOSOSTENIBILITZA'T - PINDOLA 3 Edificis Saludables: Una Tendència Emergent en L'escenari Post-Covid 19 (Online)
Píndoles formatives online per conèixer les tendències de la sostenibilitat a la indústria d'automoció i sensibilitzar-te, mitjançant sessions dinàmiques i participatives.
Incubadora
Canvi d'embalatge per contenidors de tipus retornable
Optimització de costos per amortització d'embalatge. Eliminació caixes cartró VS Klt's.
F07-2020 Votacions
AUTOSOSTENIBILITZA'T - PINDOLA 2 Ecodisseny i Packaging (Online)
Píndoles formatives online per conèixer les tendències de la sostenibilitat a la indústria d'automoció i sensibilitzar-te, mitjançant sessions dinàmiques i participatives.
Incubadora
EINA DE CÀLCUL DE LA PETJADA DE CARBONI
Sistematització de l'impacte de les activitats del sector de l'automòbil en relació a les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmòsfera mitjançant la creació d'una eina de càlcul de la petjada de carboni.
Incubadora
Implementación de un sistema de gestión energética, de acuerdo con la ISO 50001
A pesar de que la transposición de la directiva europea de eficiencia energética 2012/27/UE sólo obliga a realizar una auditoría energética cada cuatro años, se pretende aprovechar su efecto catalizador para definir una cultura energética ISO 50.001.
F09-2020 Votacions
AUTOSOSTENIBILITZA'T - PINDOLA 4 La Llicència Social (en L'escenari Post-Covid 19) (Online)
Píndoles formatives online per conèixer les tendències de la sostenibilitat a la indústria d'automoció i sensibilitzar-te, mitjançant sessions dinàmiques i participatives.
Incubadora
ECONOMIA CIRCULAR AL SECTOR DE L?AUTOMOCIÓ
El projecte consisteix en una diagnosi de la situació actual en matèria de gestió de residus i consum de subproductes entre les empreses que formen part de la CIAC, per a poder estimular la col·laboració entre elles.

Documents

Calendari