Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental RIS3CAT (EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS ES TANCA EL 01.03.2018)

JORNADES OBERTES AL PÚBLIC
11/1/18
204
0


Concessió de subvencions en concurrència competitiva a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental que comportin l'obtenció de productes i processos nous o millorats tecnològicament respecte als ja existents.

Beneficiari: Empreses amb ànim de lucre i que tinguin almenys un any de vida, amb establiment operatiu a Catalunya

Projectes subvencionables d'investigació industrial i desenvolupament experimental:

Es consideraran les següents tipologies de projectes:

Projectes d'abast local de manera individual o col·laborativa (com a mínim, dues empreses amb establiment operatiu a Catalunya no vinculades)

Els projectes hauran de tenir una despesa subvencionable mínima de:
a) projectes presentats de manera individual: 200.000
b) projectes presentats de manera col·laborativa: 500.000

Projectes unilaterals d'abast internacional de manera col·laborativa entre com a mínim una empresa catalana i un soci (una empresa o un agent del sistema de R+D+i) dels països de la UE-28 (excepte Alemanya i Espanya), Cuba, Canadà, Massachusetts, Corea del Sur, Xina i Singapur
a) despesa subvencionable mínima de la part catalana: 150.000

Intensitat màxima de l'ajut:

Petita empresa

Mitjana empresa

Gran empresa

Investigació industrial

50%

50%

50%

Desenvolupament experimental

45%

35%

25%

Import màxim de l'ajut:
Per a projectes presentats en forma de Núclis de recerca industrial i desenvolupament experimental:
• individual d'abast local: 125.000
• col·laboratius d'abast local: 300.000
• col·laboratius d'abast internacional, encara que al projecte hi participi més d'una empresa catalana: 200.000

Quantia: 5.000.000

Termini de presentació de sol·licituds: 12.12.2017-01.03.2018

Font: DOGC

Comentaris