Recordatori: Últim dia! - Assemblea General Ordinària

JORNADES PELS SOCIS
28/9/21
110
1


Benvolgut soci,

Per la present, li fem arribar l’ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària, convocada pel proper dia 28 de setembre de 2021, a les 16:00 hores en primera convocatòria o a les 16:30 hores en segona convocatòria. Aquesta assemblea, exclusiva per a socis, es celebrarà amb caràcter excepcional, per videoconferència. Un cop s'hagi registrat, li farem arribar l'enllaç d'accés a la reunió al seu correu electrònic. La reunió comptarà amb el següent programa:

ORDRE DEL DIA

16:00 h - Primera convocatòria Assemblea General Ordinària
Taula Rodona - "Està preparada la indústria per la electrificació?"

PONENTS

 • Sr. Antoni Maria Grau - Circontrol
 • Sr. Pere Relats - Relats
 • Sr. Joan Orus - QEV Technologies
 • Sr. Carlos Solé - KPMG

16:30 h - Segona convocatòria: Assemblea General Ordinària

 • Benvinguda President
 • Lectura i aprovació d’Acta anterior.
 • Aprovació comptes anuals de l’exercici 2020
 • Aprovació de la gestió de la Junta Directiva
 • Presentació del pressupost de l’exercici 2021
 • Exposició de la incorporació de nous associats
 • Exposició d’activitats del 2020
 • Delegació de facultats a favor de la Junta Directiva de l’Associació per tal d’executar els acords adoptats per l’Assemblea General
 • Precs i preguntes

18:00 h - Cloenda a càrrec del president del CIAC

Preguem confirmi assistència al següent enllaç.

El vot serà electrònic mitjançant la APP SUFRAGIUM, enviarem les dades i instruccions corresponents al confirmar l’assistència, en cas de ser vostè la persona representant de l’empresa sòcia del CIAC.


Li recordem que en qualitat de soci, disposa del dret d’examinar al domicili de l’associació la documentació relativa a l’ordre del dia, així com sol·licitar qualsevol aclariment que cregui oportú referent als assumptes a tractar.

Atentament,

Josep Maria Vall
President del Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya

Comentaris

JEAN-LUC LARDY (KPMG ABOGADOS S.L.) 28/9/21 www.kpmg.es
Buenas tardes,

No he recibido el link para conectarme. Puede ser qeu no este registrado correctamente? Gracias
Saludos.