Avantatges

  • Networking entre empreses i agents de la cadena de valor.
  • Formar part d’un espai de debat i reflexió entre empreses de la indústria de l’automoció amb l’objectiu de conèixer els reptes estratègics, tendències, identificar objectius comuns i agents de la cadena de valor.
  • Assistir a les Comissions de treball per identificar, realitzar i participar en el desenvolupament de projectes alineats amb els reptes estratègics de diferent àmbit i abast.
  • Plataforma de debat on, de forma objectiva, es presenten els canvis del negoci i es defineixen accions de dinamització per millorar l’estratègia individual de les empreses que en formen part activa.
  • Accés al gestor de projectes de socis CIAC, vídeo testimonial.
  • Promoció empresarial en els mitjans de comunicació del CIAC.
  • Rebre suport en esdeveniments i participació en tallers, conferències, jornades de treball i Visites Creuades. Donar l’oportunitat a rebre altres socis i donar-se a conèixer.
  • Missions comercials internacionals.
  • Central de compres pels socis, subscripcions i descomptes.