Enterprise Europe Network

Des del Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya, com a membre de l'ENTERPRISE EUROPE NETWORK, s’ofereix la possibilitat a tot soci i col·laborador de fer ús d’aquesta eina interactiva. La xarxa EEN es focalitza en les PIME que volen participar en projectes internacionals i en grans empreses amb àmplia presència en el sector industrial europeu o global. Proporciona als participants la possibilitat de conèixer l’existència de multitud de projectes tant en l’àmbit europeu com mundial i aplicar la participació en aquells que més s’adaptin a les característiques.