Constitució clúster

El CIAC es presentà a la indústria de l’automoció i a la societat catalana el 24 d’abril de 2013 com una plataforma de cooperació i cohesió entre les empreses de l’automoció catalana i amb un nucli constituent format per les empreses SEAT, NISSAN, GESTAMP, FICOSA i DOGA. Amb els seus cinc socis fundadors, el CIAC quedà constituït com a resposta de millora d’un dels sectors més potents del nostre país, l’automoció.


Vicenç Aguilera
President

Sergio Alcaraz
Vicepresident
Empresa: NISSAN MOTOR IBÉRICA

Juan Ramón Rodríguez
Vicepresident
Empresa: SEAT

Toni Garcia
Tresorer
Empresa: DOGA

Francesc Perarnau
Secretari
Empresa: GESTAMP

Luis Cano
Vocal
Empresa: FICOSA