Incubadora Competitivitat Industrial
Projecte sensoritzacio i desenvolupament sistema predictiu - machine learning en AGV per sistemes Logístics
Desenvolupar un projecte de definició de plataforma de predictiu a través de Machine learning sobre un AGV (faciliy asset) a partir d'un desenvolupament de sensorització del mateix focalitzat en l'objetiu de maximitzar la eficiència del sistema predictiu

Creació4/11/20
Pressupost estimat20.000€
Dinamitzador

Fitxa de Projecte

OBJECTIU DEL PROJECTE

Donar suport a les àrees de Manteniment i Enginyeria Logística per millorar l'eficiència dels nous sistemes productius i logístics que incorporen AGV i sistemes Kitting per a millorar la eficiència i sincronització dels processos productius.

Introducir noves tecnologies per a la gestió AGV, desenvolupant un sistema de predictiu a partir de dades que obtindrem a través d'un projecte de sensorització del AGV per millorar la qualitat de les dades.

A través d'aquests dos projectes, dotar d'una eina que permeti millorar la OEE de sistemes AGV/Kitting i que permeti reduir la càrrega de correctiu/preventiu associada a AGV.

Participants com Empresa Industrial

Participants com Enginyeria & Consultoria

Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.