F04-2019 Arxiu Formació & Talent
DEVELOPING SKILLS THROUGH GAMING
Oferir a les empreses del clúster CIAC una eina innovadora, lúdica, diferent, útil, pràctica, eficaç i eficient per avaluar i desenvolupar les competències i habilitats de les persones i equips que configuren les seves organitzacions, aliniant-les i aju

Creació22/2/19
Pressupost estimat6.000€
Pressupost assignat6.000€
Data d'inici30/4/19
Límit presentació21/5/19
Dinamitzador

Fitxa de Projecte

OBJECTIU DEL PROJECTE

  • Disposar d'una eina que, de forma fàcil, divertida, consensuada i participativa, diagnostiqui el nivell de competències i habilitats de les persones que composen l'organització de l'empresa.
  • Disposar d'una eina que ajudi a desenvolupar verticalment un procés de millora d'aquestes competències i habilitats individuals aliniant-les amb la millora dels objectius i resultats de l'equip concret del qual aquests individus formin part.
  • Millorar exponencialment la motivació, el compromís, la implicació i la comunicació dels individus que formen l'equip o equips que participin en el projecte, a l'entrar en un procés lúdic de socialització auto-competitiva enfocada.
  • Fer una “simulació accelerada”, de forma pilot, amb un col·lectiu de Directors de RRHH o de Gestió del Talent, de les diferents empreses del clúster CIAC, perquè puguin entendre, valorar i prescriure el valor que pot aportar aquesta eina.

Participants com Empresa Industrial

Participants com Enginyeria & Consultoria

Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.