Idea Innovació de Producte
Lightweighting per battery pack i estructures d'integració en el vehicle
Desenvolupar un estudi de mercat que permeti tenir un ventall d'oportunitats per a la reducció del pes en els paquets energètics dels vehicles elèctrics.

Projecte Tractor
Creació18/1/21

Fitxa de Projecte

OBJECTIU DEL PROJECTE

Reduir el pes del paquet energétic en els vehícles electrics.

Participants com Empresa Industrial

Participants com Enginyeria & Consultoria

Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.