EM01-2016 Arxiu New Business & MaaS
Catalonia Living Lab
Desenvolupament d'un mapa de localitzacions per a la realització de proves de vehicles connectats, sistemes cooperatius i conducció autònoma.

Creació21/3/16
Pressupost estimat12.000€
Pressupost assignat12.000€
Data d'aprovació21/1/16
Data de tancament7/3/17

Fitxa de Projecte

OBJECTIU DEL PROJECTE

Desenvolupament d'un mapa de localitzacions per a la realització de proves de vehicles connectats, sistemes cooperatius i conducció autònoma.

El passat més de Novembre, la DGT va publicar una Instrucció per definir el procediment per l'autorització de la circulació de vehicles autònoms en entorns de trànsit obert a nivell estatal. La instrucció defineix el programa de proves a realitzar en entorns controlats per l'adquisició del permís. Avui dia, en el moment en què un partner industrial desitja realitzar assaigs amb vehicles de nivell d'automatització L3, L4 o L5 ha de realitzar el programa d'assaigs descrit a l'Annex de la instrucció. L'informe tècnic amb els resultats del programa d'assaig és enviat a la DGT qui després de la seva revisió emet una autorització. A l'informe tècnic s'inclou a petició del partner industrial sol·licitant les localitzacions on realitzar aquestes proves en entorns oberts. Una vegada tramitada l'autorització i rebuda la confirmació per part de l'Administració en competències de gestió del trànsit en les localitzacions escollides per la realització d'aquestes proves, es pot començar l'execució d'aquestes activitats de desenvolupament i assaig. Amb l'objectiu d'aprofitar aquesta oportunitat que la Instrucció de la DGT ofereix als agents de R+D+i locals (universitats, centres tecnològics, indústria i administracions), aquest projecte persegueix disposar d'un catàleg que reculli un conjunt de localitzacions que compleixin amb els requeriments de la indústria per l'avaluació de totes les prestacions dels vehicles en tot tipus d'escenaris per tal de facilitar el desenvolupament d'aquests vehicles i aquestes tecnologies i posicionar a Catalunya com l'únic territori en l'àmbit mundial on aquest tipus de prova queden regulades i s'ofereix d'una manera transparent un entorn de treball únic per aquests treballs d'enginyeria de desenvolupament de producte.

Enginyeria & Consultoria

Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.