PF02-2021 Execució Project Financing
IRCs 2021 - bases
Ajuts per iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers

Creació6/7/21
Dinamitzador

Fitxa de Projecte

OBJECTIU DEL PROJECTE

Sol·licitud: des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació fins a les 14:00 hores del dia 29 de juliol de 2021.

Subvencionar iniciatives de reforç de la competitivitat de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers que inclou les línies següents:
Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial, relacionats, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, amb la cooperació, identificació i implementació de tendències, detecció i execució d’estratègies de comercialització, detecció de talent, de noves cadenes de valor, identificació d’oportunitats a nivell internacional o incorporació de nous actors, entre d’altres.
S'entén per competitivitat al conjunt d'accions que el clúster i/o les empreses fan per millorar el seu posicionament a fi de maximitzar els seus resultats i superar als seus competidors actuals i/o potencials.

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació, que incorporin l’ús de les tecnologies definides al document “Diana de tendències tecnològiques 2018”, que es pot trobar al web d’ACCIÓ, i que, són: Realitat virtual i realitat augmentada, Intel·ligència artificial, Internet de les coses, Blockchain, Impressió 3D, Nanotecnologia i nous materials, Robòtica, Ciències quàntiques i fotònica, Neurociència, Disseny avançat de medicaments, Ciències òmiques i Biotecnologia i biologia sintètica.
Un projecte podrà incorporar les activitats que es descriuen a continuació. En aquest cas, caldrà especificar a quina activitat és assignada cada despesa:

  • Activitats de desenvolupament experimental
  • Activitats d’innovació en matèria d’organització i processos
  • Realització d’estudis de viabilitat tècnica lligats a activitats de desenvolupament experimental

Participants com Enginyeria & Consultoria

Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.