L06-2016 Arxiu Supply Chain
Simulació i estandardització optimitzada de subministrament d'estanteries mòbils per AGV's
Incorporar una millora de subministrament de components a peu de línia mitjançant estanteries mòbils transportades per un sistema d'AGV's. Es desitja valorar el canvi d'estanteries de subministrament de components a peu de línia per AGV's.

AEI 2021 AEI 2022
Creació29/12/16
Pressupost estimat4.000€
Límit presentació24/2/21
Data d'aprovació16/6/16
Dinamitzador

Fitxa de Projecte

OBJECTIU DEL PROJECTE

Dos possibles objectius:

1 Disposar de prestatgeries dinàmiques, mòbils (amb rodes), transportades pels AGV des del magatzem central fins al punt de consum. L'AGV s'encarregaria de fer el canvi de prestatgeria amb KLT vuits, per prestatgeria amb KLT plens. La càrrega inicial de la prestatgeria es realitzaria per operari en el magatzem central i el transport fins a punt de consum + canvi per embalatge vuit, seria amb AGV.
2 Realitzar la mateixa operativa que en el punt 1, amb la diferència de no canviar tota la prestatgeria completa, i només omplir els carrils de prestatgeria vuits amb KLT plens amb l'AGV, viceversa, recollir els KLT vuits de la prestatgeria i tornar al magatzem central.

Empresa Industrial

Enginyeria & Consultoria

Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.