C01-2016 Arxiu Competitivitat Industrial
Plataforma Financera
Oferir un servei de valor als socis que faciliti l'accés a capital de tercers, la materialització de retorns fiscals per I+D+i i l'obtenció d'ajudes concretes per a la realització d'activitats innovadores..

Creació14/12/16
Pressupost estimat6.000€
Pressupost assignat6.000€
Data d'inici25/5/16
Límit presentació20/3/17

Fitxa de Projecte

OBJECTIU DEL PROJECTE

Oferir un servei de valor als socis que:

  • Faciliti l'accés a capital de tercers (es tracti d'entitats financeres, capital risc o el mateix mercat).
  • Faciliti la materialització de retorns fiscals per I+D+i (Deducció Fiscal, Patent Box i Bonificacions SS personal investigador).
  • Faciliti l'obtenció d'ajudes concretes per a la realització d'activitats innovadores o per a realitzar inversions industrials que els permeti millorar la seva competitivitat.

Empresa Industrial

Enginyeria & Consultoria

Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.