C07 - 2019 Incubadora Competitivitat Industrial
Programa Emprenedoria Territorial Especialitzada - 2a Edició
El projecte s'emmarca en el sector de l'automoció. Ofereix formació per estudiants interessats en temes actuals clau de la indústria. Transversalment, es trobaran solucions a reptes sobre el vehicle connectat i processos de competitivitat industrial.

Creació31/7/19

Fitxa de Projecte

OBJECTIU DEL PROJECTE

El projecte s'emmarca en el sector de l'automoció clau per la indústria catalana, per zona del Baix Llobregat i del Vallès. Alguns dels reptes que proposem per aquest programa són cabdals, ja que d'una manera transversal intenten trobar noves solucions a reptes relacionats amb el vehicle connectat i els processos de competitivitat industrials.
Alguns dels fabricants d'automòbils instal·lats a Catalunya comparteixen aquestes necessitats. El seu tret diferencial és l'alt component tecnològic i innovador que aportaria a l'emprenedor/a un nivell de competitivitat en el mercat que pot fer únic el seu producte i/o servei.

Participants com Enginyeria & Consultoria

Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.