Incubadora Formació & Talent
Proposta preliminar de Màster en Màquines i Accionaments Elèctrics per l'Automoció
Formar enginyers que tinguin la capacitat de desenvolupar la fabricació de dispositius, màquines i accionaments elèctrics pel sector de l'automoció

Formació
Creació13/7/17

Fitxa de Projecte

OBJECTIU DEL PROJECTE

Formar enginyers que tinguin com a competències específiques la concepció, el disseny i la capacitat per desenvolupar la fabricació de dispositius, màquines i accionaments elèctrics pel sector de l'automoció i que a més a més adquireixin les competències transversals de treball en equip, capacitat de comunicació i ús solvent de la informació.

Empresa Industrial

Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.