JD01-2017 Arxiu Junta Directiva
Projecte InterClusters
Projecte de treball amb els diferents clústers d'Espanya

InterCluster
Creació18/1/17
Pressupost estimat2.000€
Pressupost assignat2.000€

Empresa Industrial

Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.