L04-2016 Arxiu Supply Chain
Canvi d'ubicació de Processos Productius
Poder estendre una solució de canvis d'ubicació dels processos productius a diferents empreses sòcies del CIAC

Creació19/10/16
Pressupost estimat10.000€
Pressupost assignat10.000€
Data d'aprovació18/5/16
Dinamitzador

Fitxa de Projecte

OBJECTIU DEL PROJECTE

L'objectiu del projecte és poder estendre una solució de canvis d'ubicació dels processos productius a diferents empreses sòcies del CIAC en diferents fases: canvi d'ubicacions de processos productius, optimitzacions de lay-out's i millora de la competitivitat. Es voldria poder incorporar el projecte a les ajudes del MINETUR com associació AEI ja que seria un projecte de col·laboració en diferents fases. Així doncs, es realitzaria per a empreses industrials del CIAC sent FARGUELL l'empresa a realitzar el projecte per a extrapolar-se a altres socis posteriorment i, possiblement a CONTINENTAL ja que ha mostrat interès en aquesta i en les dues fases posteriors: optimitzacions de lay-out's i millora de la competitivitat. Els objectius específics d'aquesta 1a fase serien:

  • Una vegada finalitzat el projecte, quantificar els beneficis que repercuteix en la cadena de valor.
  • Millorar els temps productius.
  • Millorar els temps logístics interns.
  • Optimització dels recursos de la fàbrica.
  • Reassignació de recursos per compartir-los entre processos.
  • Implementació de les 5S en la fàbrica.

Empresa Industrial

Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.