L07-2016 Arxiu Supply Chain
Optimització costos de la cadena logística i personal indirecte
Identificar la demanda de recursos indirectes per operacions logístiques i buscar una manera d'optimitzar els costos en la cadena logística.

Creació29/12/16
Pressupost estimat10.000€
Pressupost assignat10.000€
Límit presentació7/4/17
Data d'aprovació16/6/16
Dinamitzador

Fitxa de Projecte

OBJECTIU DEL PROJECTE

Identificar la demanda de recursos indirectes per operacions logístiques i buscar una manera d'optimitzar els costos en la cadena logística.

Empresa Industrial

Enginyeria & Consultoria

Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.