L02-2017 Arxiu Supply Chain
Plataforma digital de geolocalització d'actius mòbils
Dissenyar un sistema de gestió de geolocalització d'actius mòbils, basat principalment en la seva localització dins i fora de la fàbrica, i integrat a altres plataformes IT que la fàbrica utilitzi en la gestió d'aquests recursos crítics.

Creació16/1/17
Pressupost estimat15.000€
Pressupost assignat15.000€
Límit presentació14/6/17
Data d'aprovació29/5/17
Dinamitzador

Fitxa de Projecte

OBJECTIU DEL PROJECTE

Problemàtica detectada

Als centres productius d'OEMs o Tiers1/2 o proveïdors logístics, és freqüentment i necessari portar un control a temps real i online sobre alguns actius mòbils que son crítics pel seu cost o valor afegit. Per exemple peces prototips, vehicles de test, carretilles, motlles i matrius o d'altres tipus d'eines/utillatjes/recursos; son actius claus que per exemple s'han de poder localitzar per fer certes accions de manteniment i de inventari, o optimització del seu moviment i manipulació, o disposar d'un historial d'usuaris que han fet ús.

El consorci dels 2 socis que hem creat per aquest projecte pilot, som coneixedors que dins de molts d'aquests centres existeix una manca d'informació de a on es troben aquests actius mòbils en temps real, implicant una pèrdua de temps en la seva localització o duent a terme moviments d'aquests actius d'una forma poc eficient o be descontrolada.

Objectius principals del projecte

Dissenyar un sistema de gestió de geolocalització d'actius mòbils, basat principalment en la seva localització dins i fora de la fàbrica, i integrat a altres plataformes IT que la fàbrica utilitzi en la gestió d'aquests recursos crítics.

Empresa Industrial

Enginyeria & Consultoria

Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.