L01-2017 Arxiu Supply Chain
Drons a la Indústria d'Automoció
Estudiar l'ús dels drons dins de la indústria de l'automoció: Tipus de dispositius, possibles aplicacions així com normatives i regulacions.

Creació24/1/17
Pressupost estimat8.000€
Pressupost assignat8.000€
Límit presentació14/6/17
Data d'aprovació30/5/17
Dinamitzador

Fitxa de Projecte

OBJECTIU DEL PROJECTE

L'objectiu del projecte és realitzar un anàlisi Fase 0 sobre la viabilitat de la utilització de drons en la industria de l'automoció i plantejar un primer panell de potencials usos, a curt i a mig termini.

Empresa Industrial

Enginyeria & Consultoria

Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.