L12-2014 / L14-2014 Arxiu Supply Chain
Gestió eficient envasos contenidors / Sinergies de logística inversa
Realitzar un mapa logístic, registrar dades de les empreses del sector, analitzar els volums per millorar els processos de logística inversa i determinar les accions necessàries per millorar i augmentar la productivitat.

Creació20/5/15
Pressupost estimat6.000€
Pressupost assignat6.000€
Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.