EM02-2016 Incubadora New Business & MaaS
Catalonia Urban Lab
Replicar el projecte EM01 2016 "Catalonia Living Lab" amb un enfocament a entorns urbans.

New Business & MaaS Projecte Tractor
Creació24/1/17
Pressupost estimat30.000€
Dinamitzador

Fitxa de Projecte

OBJECTIU DEL PROJECTE

Els instituts d’investigació, la indústria, i els governs de tot el món coincideixen que els elevats nivells d'automatització del vehicle seran de gran benefici per a la societat. No obstant això, en el camí cap als vehicles que condueixen de manera autònoma en qualsevol cal tenir en compte molts reptes. Dominar cada un d'aquests reptes, implica enormes volums de proves a tot el món.

Aquesta situació proporciona oportunitats per a la creació mundial d'instal·lacions de proves per a vehicles connectats i automatitzats (VCA). És per això que és necessari treballar en un projecte per comprendre completament les necessitats de proves actuals i futures relacionades amb els elevats nivells de VCA al món transformat aquestes necessitats en unes instal·lacions d’assaig en entorn urbà que complementin al ja existent projecte de Catalonia Living Lab.

Els principals beneficis que suposa la introducció massiva de vehicles d’alts nivells d’automatització són:

• Major seguretat deguda a la reducció d'accidents per errors humans.
• Augment de l'eficiència del transport resultant en menys congestions, disminució del consum de combustible i baixes emissions
• Major comoditat, ja que els conductors poden fer altres activitats durant el transport
• Democratització de la mobilitat augment l’accés a usuaris grans i disminuïts

Les estratègies industrials sobre els vehicles connectats i automatitzats (VCA) són clau per als principals fabricants de vehicles a tot el món. Estimacions de la mida del mercat esperat per al desenvolupament mundial de les tecnologies VCA solen expressar-se en desenes de milers de milions d'euros en els pròxims anys. En el camí cap als vehicles que condueixen de forma autònoma en qualsevol lloc, cal afrontar els reptes:

• Els vehicles autònoms han de percebre i interpretar correctament escenaris i situacions sota qualsevol circumstància ja sigui en les carreteres tranquil·les o en els complexos centres de les ciutats, ja sigui amb bon temps o condicions o dolentes, ja sigui de nit o durant el dia, ja sigui amb infraestructures d'alta o baixa qualitat, ja sigui en entorns controlats o en situacions inesperades.

• El comportament automàtic dels vehicles ha de ser segur, fiable i robust (almenys amb la fiabilitat que un ésser humà el conductor es comportaria).

• Les tecnologies d’automatització de vehicles han de ser acceptades per la societat. D'una banda, això té relació amb els potencials problemes de seguretat (física i ciber), confiança, i privacitat de les dades. D'altra banda, això es refereix a la assequibilitat de les tecnologies VCA.

• En cas de conducció automàtica parcial, els vehicles han de poder detectar la capacitat d'un ésser humà “controlador” per recuperar el control i detectar el possible mal ús de les funcions de conducció automàtica.

Dominar cada un dels reptes abans esmentats implica enormes volums de proves. A dia d’avui aquestes proves s’han de realitzar en tràfic obert (demanda coberta pel projecte CATALONIA LIVING LAB) i en entorns controlats per simular els escenaris més complexos i amb certs nivells de risc (entorn urbà).

Així doncs aquest projecte ha de servir com a punt de partida per ajudar a una altra organització o govern a implementar en un territori (desitjablement a Catalunya) unes instal·lacions de prova de VCA en entorn urbà que compleixin amb les necessitats i expectatives industrials i científiques.

El projecte s’enfoca com a una primera fase d’estudi del que ha de ser un treball posterior que haurà de involucrar les parts interessades i implicades en aquest projecte, com són l’administració, potencials clients, col·laboradors, inversos, fabricants de vehicles, proveïdors de tecnologia, operadors, etc.

Participants com Empresa Industrial

Participants com Enginyeria & Consultoria

Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.