JD01-2018 Arxiu Project Financing
PROJECTES AEI 2018
Seguiment dels projectes que seran presentats a les ajudes AEI 2018

AEI AEI 2018
Creació28/8/18
Data d'inici8/8/18
Límit presentació7/9/18
Dinamitzador

Fitxa de Projecte

OBJECTIU DEL PROJECTE

Presentar el màxim de projectes del CIAC a les ajudes del ministeri per a entitats AEIs
Es presentaran projectes seguin 3 criteris bàsics:

  • Temàtica alineada als temes claus senyalats pel ministeri
  • Grup de treball (industrial + enginyeria/consultora) consolidat
  • Projecte definit i documentat almenys en un 90%

Participants com Empresa Industrial

Participants com Enginyeria & Consultoria

Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.