S01-2016 Arxiu Sostenibilitat
Matriu de Materialitat de Sostenibilitat de CIAC
L'objectiu final és per una banda conèixer les dades agregades de la indústria de l'automoció a Catalunya en relació a una sèrie d'indicadors de sostenibilitat seleccionats (KPI's) i a més servir a las empreses com a eina d'autodiagnosi.

Creació11/1/17
Pressupost estimat20.000€
Pressupost assignat20.000€
Dinamitzador

Fitxa de Projecte

OBJECTIU DEL PROJECTE

Desenvolupar una matriu de materialitat de sostenibilitat de CIAC que permeti apropar la RSC als seus associats, posant especial èmfasis a les PIME. Produint un impacte dins del sector i tenir un efecte integrador entre els socis. L'objectiu final és per una banda conèixer les dades agregades de la indústria de l'automoció a Catalunya en relació a una sèrie d'indicadors de sostenibilitat seleccionats (KPI's) i a més servir a las empreses com a eina d'autodiagnosi per a que puguin comparar l'avaluació dels KPI's en relació a un grup de referència (empreses del mateix subsector, mida, etc.).

Les principals avantatges d'aquest projecte són:

  • Apropar la PIME al món de la RSC per aconseguir incrementar la seva competitivitat.
  • Difusió a la PIME de Best Practices que permetin millorar el seu posicionament RSC.
  • Potenciar la integració dels socis envers a la Sostenibilitat.
  • Avaluar el posicionament global de CIAC en relació a la RSC.
  • Posar les bases per identificar projectes col·laboratius a futur entre empreses de CIAC envers la Sostenibilitat.

Empresa Industrial

Enginyeria & Consultoria

Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.