L09-2018 Arxiu Supply Chain
Càlcul de OEE de la logística interna
En la sessió de OEE del projecte 'Plataforma Lean 2017' (C07-2017) es planteja com calcular l'OEE de la logística interna i s'identifica que els sistemes de gestió convencionals no poden ni estan preparats per calcular aquest indicador de forma fiable.

Creació5/4/18
Pressupost estimat10.000€
Pressupost assignat6.000€
Límit presentació5/11/18
Data d'aprovació8/10/18
Dinamitzador

Fitxa de Projecte

OBJECTIU DEL PROJECTE

Establir els criteris, paràmetres de configuració i les fórmules per poder obtenir l'OEE com a indicador de l’eficiència dels diferents serveis logístics dins de la fàbrica.

Participants com Empresa Industrial

Participants com Enginyeria & Consultoria

Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.