L08-2018 Arxiu Supply Chain
Mobilitat sostenible dels treballadors. Atracció de nou talent
S'enfoca la resolució de la mobilitat dels treballadors des de la identificació i caracterització de l'oferta de mesures compatibles que permetin resoldre les diferents casuístiques. Es concreta en el cas del polígon Sant Armengol i Can Amat.

Creació26/7/18
Pressupost estimat10.000€
Pressupost assignat10.000€
Límit presentació5/4/19
Data d'aprovació8/10/18
Dinamitzador

Fitxa de Projecte

OBJECTIU DEL PROJECTE

Objectiu principal
Conèixer les mesures que es poden portar a terme per promoure la mobilitat sostenible dels treballadors en els centres d’activitat econòmica, en especial els industrials i logístics

Objectius vinculats

  • Facilitar l’accés sostenible als treballador
  • Facilitar l’accés de nou talent als polígons industrials
  • Retenir el nou talent
  • Disminuir les emissions de CO2
  • Disminuir l’ús del vehicle privat
  • Potenciar l’ús de les energies netes
  • Ampliar els serveis oferts per les empreses als seus treballadors
  • Millorar la imatge de les empreses
  • Obtenció de dades de mobilitat
  • Implicar entitats responsables

CRITERI: Treballem sota un criteri pràctic per fer el següent pas: Implementar les mesures

Empresa Industrial

Enginyeria & Consultoria

Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.