P01-2015 Arxiu Competitivitat Industrial
Pull Technology
Identificar reptes d'innovació compartits de la indústria de l'automoció i buscar la forma de resoldre'ls gràcies a les aportacions i inspiracions que els centres de recerca i les universitats puguin realitzar.

Creació1/10/15
Pressupost estimat21.659€
Pressupost assignat21.659€
Data d'aprovació21/10/15

Fitxa de Projecte

OBJECTIU DEL PROJECTE

Identificar reptes d'innovació compartits de la indústria de l'automoció i buscar la forma de resoldre'ls gràcies a les aportacions i inspiracions que els centres de recerca i les universitats puguin realitzar.

Empresa Industrial

Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.