Programa INNOGLOBAL 2018 - 2ª convocatòria publicada

JORNADES OBERTES AL PÚBLIC
8/6/18
150
0

Ajuts destinats a fomentar la cooperació internacional empresarial en matèria de recerca i desenvolupament per a empreses espanyoles integrants de consorcis internacionals que participin als programes internacionals.

Ajuts INNOTEC, per a projectes d'R+D+i de PIMEs amb agents de tecnologia homologats - vigent

JORNADES OBERTES AL PÚBLIC
8/6/18
138
0

S'han publicat les bases del Programa INNOTEC que pretén incentivar la col·laboració entre els proveïdors de tecnologia diferencial i les PIMEs en el desenvolupament de projectes conjunts de R+D que permetin fer efectiva la transferència de coneixement i tecnologia cap a l'empresa amb l'objectiu d'augmentar la capacitat innovadora així com el desenvolupament de productes i processos innovadors, eficients en l'ús de recursos i diferencials de la PIME catalana.

Programa d’ajuts per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i Gran Empresa del Sector Industrial - Ampliat el termini de presentació de sol·licituts fins el 31.12.2018

JORNADES OBERTES AL PÚBLIC
9/5/18
272
2

Incentivar i promoure la realització d’actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni, mitjançant la millora de l’eficiència energètica sota la modalitat d’entrega dinerària sense contraprestació – Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020.

Altres models de finançament per a les PIMEs

JORNADES OBERTES AL PÚBLIC
4/5/18
148
0

El passat 15 de maig es va celebrar un esdeveniment, organitzat pel CIAC, per presentar les diferents alternatives de finançament als seus socis, tant públiques com privades, centrant la presentació en els models de finançament alternatius que ja estan arribant al mercat i que tenen encara un important recorregut i desenvolupament, especialment entre les PIMEs.

L' ICF destina 200 M€ per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial a Catalunya - vigent

JORNADES OBERTES AL PÚBLIC
3/5/18
216
1

Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial.
L'import màxim de la línia de préstecs bonificats és de 200.000.000,00€ per als anys 2017-2018, i l'import de la bonificació és de fins al 2% amb una quantia màxima de 39.000.000,00€.