Us posem al dia de:

 • Reunions amb el ministeri
 • Projecte de pila de combustible
 • Propera convocatòria de les AEIs del mes de març
 • Situació dels contenidors Asia - Europa
 • Plataforma de talent del CIAC amb la Generalitat
 • Plans d’igualtat a les empreses

I molts més temes en les àrees estratègiques de:

 • Competivitat Industrial
 • Formació & Talent
 • Innovació de Producte
 • New Business & MaaS
 • Sostenibilitat
 • Supply Chain

Parlem d’aquells temes que siguin del vostre interès.

Gràcies,

Josep Nadal Puigvert
Cluster Manager

2022

2021