Nou C01-2018 Execució
EACN - European Strategic Cluster Partnership for smart specialisation investments (COS-CLUSTPARTNS-2017-03-02)
Participació en la iniciativa EUROPEA: European Strategic Cluster Partnership for smart specialisation investments (COS-CLUSTPARTNS-2017-03-02)
Nou C02-2018 Arxiu
Cluster facilitated projects for new industrial value chains (INNOSUP-01-2018-2020)
Participació en la iniciativa EUROPEA: Cluster facilitated projects for new industrial value chains (INNOSUP-01-2018-2020)
Nou Incubadora
DRIBA - Driving Behavior Analysis (MG-2-12-2020)
Millorar la seguretat vial a través del monitoratge efectiu dels patrons de treball i del benestar i fitness dels conductors.
Nou Arxiu
ERMES - END TO END SOLUTION FOR FREIGHT LOGISTICS (DT-ART-05)
Participació en la proposta DT-ART-05 RI dins del marc HORIZON 2020; Consorci liderat per ARTES 4.0 (Itàlia)
Nou Arxiu
IndEstry - DIMITRA
El projecte IndEstry té per objectiu aportar la base tecnològica, mètodes, models i eines que facilitin l'eficient monitoratge d'energia, optimització i millora en diferents contextos de manufactura a Europa.
Nou JD01-2018 Arxiu
PROJECTES AEI 2018
Seguiment dels projectes que seran presentats a les ajudes AEI 2018
Nou Incubadora
Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT)
Iniciativa impulsada pels agents del territori i liderada pel Consell Comarcal de l'Anoia amb l'objectiu d'impulsar la transformació econòmica del territori.

Documents

Calendari