Nou Idea
Adhesió als compromisos d'acció climàtica
Definir entre tots els socis del CIAC els compromisos en els que estem decidits a adherir-nos de tots els definits a la 1ª Cimera Catalana d'Acció Climàtica que es va celebrar el passat 17 de gener de 2020
Nou Incubadora
Automatització de les instal·lació generals d?una planta industrial
Automatització de totes aquelles instal·lacions generals d?una planta industrials (Equips de refrigeració industrial, Compresors, Il.luminació, Climatització, etc..)
Nou Idea
Borsa de Subproductes
Crear un espai per a intercanviar materials valoritzables.
Nou Incubadora
Canvi d'embalatge per contenidors de tipus retornable
Optimització de costos per amortització d'embalatge. Eliminació caixes cartró VS Klt's.
Nou Idea
CREACIÓ D'UN SERVEI D'ASSESSORAMENT A LES EMPRESES DEL CIAC
Donar suport professional a les empreses del sector per a la implantació de mesures d?eficiència energètica.
Nou Idea
DISSENY D'UN SEGELL DE SOSTENIBILITAT DEL SECTOR DE L'AUTOMOCIÓ
Comptar amb un distintiu específic que distingeixi les bones pràctiques ambientals del sector.
Nou Incubadora
Disseny de Planta de Recàrrega per Cotxes Elèctrics amb Materials Reutilitzats
Prova pilot del disseny d'una planta de recàrrega per cotxes elèctrics reutilitzant únicament materials de cotxes en desús.
Nou Idea
ECOINNOVACION-Estudio de viabilidad de uso de Hidrógeno como fuente energética para movilidad sostenible en ambito industrial y logístico
Desarrollo de un estudio de viabilidad 360º para valorar la utilización del Hidrógeno como fuente energética en procesos industriales. Tantos los de movilidad de equipos de transporte internos como externos de uso industrial.
Nou Incubadora
ECONOMIA CIRCULAR AL SECTOR DE L?AUTOMOCIÓ
El projecte consisteix en una diagnosi de la situació actual en matèria de gestió de residus i consum de subproductes entre les empreses que formen part de la CIAC, per a poder estimular la col·laboració entre elles.
Nou Incubadora
EINA DE CÀLCUL DE LA PETJADA DE CARBONI
Sistematització de l'impacte de les activitats del sector de l'automòbil en relació a les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmòsfera mitjançant la creació d'una eina de càlcul de la petjada de carboni.
Nou Incubadora
Estudio y Desarrollo de la Metodología de Cálculo de la Huella de Carbono en procesos logísticos del sector automoción.
Proyecto que desarrolle la metodología de cálculo del impacto de Huella de Carbono en las operaciones logísticas en la industria del automóvil. Tanto respecto de la logística de suministro de componentes y materiales, como de la expedición y transporte.
Nou Idea
GUIA PER A LA TRANSFORMACIÓ DE L'EMPRESA SOSTENIBLE I CORRESPONSABLE
Proporcionar als responsables de sostenibilitat de les empreses eines per a la millora de la gestió.

Documents

Calendari