Execució TIC i Digitalització
DIGITAL FLEET OPTIMIZATION MANAGER
Digitalització i modelització de tota la informació relacionada amb la intralogística industrial (carretilles, tractores eléctriques i AGV) per tal de poder generar una eina de gestió i que permeti la optimització de les flotes

AEI 2022
Creació21/10/21
Pressupost estimat405.940€
Dinamitzador

Fitxa de Projecte

OBJECTIU DEL PROJECTE

El projecte DIGITAL FLEET OPTIMIZATION MANAGER pretén resoldre la necessitat de capturar la posició/temps de les flotes que intervenen en els processos intralogístics per posteriorment gestionar-les i ordenar-les de forma conjunta a les dades de gestió de flotes per tal d’aconseguir extreure el màxim de valor afegit i facilitar la optimització tant de maquines com l’ús d’energia.

Participants com Empresa Industrial

Participants com Enginyeria & Consultoria

Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.