Incubadora Formació & Talent
Workshops Best Practices Teletreball a la Indústria d'Automoció
Tallers per compartir coneixements (eines, metodologies, noves necessitats, etc.) i treballar conjuntament per convertir-nos en una indústria adaptada a la nova normalitat.

Creació4/6/20
Pressupost estimat1.000€
Dinamitzador

Fitxa de Projecte

OBJECTIU DEL PROJECTE

1. Priorització de l'ordre d'importància dels aspectes del teletreball
2. Creació de grups de treball per compartir coneixements i obtenir nous punts de vista per la definició de la nova normalitat a cada organització.
3. Creació d'una dinàmica de treball adaptada a la nova normalitat, al teletreball, i a la indústria d'automoció. Valoració de formes de treball alternatives a les tradicionals. Adopció de noves eines i adaptabilitat per la nova normalitat.

Empresa Industrial

Enginyeria & Consultoria

Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.