L13-2015 Execució Supply Chain
Corredor del Mediterrani
Impulsar definitivament la implantació del Corredor Mediterrani, eix estratègic del transport de Catalunya i la competitivitat de l'economia catalana, connectant les principals àrees d'activitat econòmica i infraestructures.

Aliança
Creació23/11/15
Pressupost estimat18.000€
Pressupost assignat18.000€
Data d'aprovació13/10/16

Fitxa de Projecte

OBJECTIU DEL PROJECTE

Impulsar definitivament la implantació del Corredor Mediterrani, eix estratègic del transport de Catalunya i la competitivitat de l'economia catalana, connectant les principals àrees d'activitat econòmica i infraestructures.

Empresa Industrial

Enginyeria & Consultoria

Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.