Incubadora Sostenibilitat
Automatització de les instal·lació generals d?una planta industrial
Automatització de totes aquelles instal·lacions generals d?una planta industrials (Equips de refrigeració industrial, Compresors, Il.luminació, Climatització, etc..)

Pressupost estimat36.000€
Dinamitzador
0 revisio(ns)

Fitxa de Projecte

OBJECTIU DEL PROJECTE

Després d’un temps estudiant el consum energètic de plantes productives del sector automoció dedicades a la fabricació metàl·lica de perfils, estampació, ensamblatge de components, etc.. podem dir que al voltant del 70% - 75% del consum d’aquestes plantes es degut a les instal·lacions industrials.

Podem agrupar aquestes instal·lacions en 2 grups:

Instal·lacions relacionades directament amb la producció:

Instal·lació d’aire comprimit (compressors, secadors, etc..)
Instal·lació de refrigeració industrial (Equips compactes, torres de refrigeració etc)

Instal·lació relacionades indirectament amb la producció

Il·luminació industrial (In-site and Out-site)
Climatització industrial (confort)

L’Objectiu principal del projecte per tant, es reduir aquest 70% - 75% del consum elèctric el màxim possible i en conseqüència les emissions de CO2 a la atmosfera.

Participants com Empresa Industrial

Participants com Enginyeria & Consultoria

Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.