Nou L06-2016 RFQ
Simulació i estandardització optimitzada de subministrament d'estanteries mòbils per AGV's
24/2/21 (Límit presentació)
Incorporar una millora de subministrament de components a peu de línia mitjançant estanteries mòbils transportades per un sistema d'AGV's. Es desitja valorar el canvi d'estanteries de subministrament de components a peu de línia per AGV's.
  Llegir més...
C08-2018 Execució
Monitorización desgaste Matrices de Estampación en caliente
Monitorizar el desgaste de las Matrices de Estampación en caliente durante la estampación
L03-2017 Arxiu
Estampació 4.0
Analitzar la viabilitat d'un procés automàtic des que la fàbrica recepciona la matèria primera, la qual és processada i emmagatzemada posteriorment, fins que el producte arriba al client.
  Llegir més...
F04-2018 Arxiu
Workshop en la metodología Design Thinking per donar solucions a problemes industrials. Incorporació de Necessitats de Clients per a major eficàcia de Projectes (DT)
Donar a conèixer les diferents estratègies i metodologíes de " design thinking " per tal de detectar posibles problemes industrials de les empreses i obtenir les eines de cara a donar solucions i millorar la competitivitat de l?empresa.
  Llegir més...
F05-2018 Arxiu
English & German for Business negotiation
Target: English & German for Business negotiation in Production and Logistics for the Automobile Industry
  Llegir més...
  Llegir més...
F02-2018 Execució
Formació en Matriceria
Desenvolupar una formació per a matricers i estampadors per tal de cobrir la creixent demanda de professionals en aquest sector.
  Llegir més...
C11-2018 Execució
Nuevas aplicaciones de Robótica Colaborativa
Implementación de nuevos casos de uso de robótica colaborativa en la planta de Rubi de Continental.
  Llegir més...
  Llegir més...
T02-2017 Arxiu
Exoesqueletos aplicados a procesos productivos
Introducción de exoesqueletos en el proceso productivo línea KTL para solucionar problemas ergonómicos.
C01 - 2019 RFQ
EVALUACIÓN ROADMAP 4.0
Definición y validación de un modelo de referencial sectorial de la Industria 4.0 que permita establecer el nivel de digitalización de cualquier empresa respecto al óptimo establecido en el modelo y establecer puntos de acción comunes.
  Llegir més...
Incubadora
Drones y nanosatélites en el sector automoción: validación tecnológica de aplicaciones y preparación de la prueba piloto - FASE 1
Definición de aplicaciones específicas con usuarios reales preparación de prueba piloto en la que validar las soluciones tecnológicas y contrastar el valor que generan en las industrias vinculadas al sector.
  Llegir més...

Documents

Calendari