El sector de la mobilitat català funda MOVEM, la major aliança d'Europa per accelerar la transició sostenible i connectada

DESTACAT
14/12/23
1.050
0
  • MOVEM, que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, promourà la col·laboració efectiva de tots els seus socis per afrontar els grans desafiaments del sector i transformar el teixit industrial català
  • La creació de grups de treball i el desenvolupament de projectes col·laboratius, així com la formació i la recerca de línies de finançament, estan entre els seus principals objectius

Desembre de 2023. La nova mobilitat impacta de forma contundent sobre la indústria del sector de la mobilitat i, per tant, s'enfronta a grans desafiaments on tots els agents involucrats s'han d'adaptar. Estem davant d'una nova revolució industrial i una profunda transformació del teixit industrial on la col·laboració entre empreses és clau per aprofitar les noves oportunitats. Per això i després de dos anys de treball, anunciem la creació de la Fundació MOVEM, la major aliança d'Europa pel que fa al nombre d'empreses representades, amb l'objectiu d'accelerar la transició cap a una mobilitat sostenible i connectada a Catalunya.

MOVEM ha estat creada per 9 socis entre els quals hi ha els principals clústers del sector de la mobilitat a Catalunya: el Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya (CIAC), In-move (Rail Grup), el Light Mobility Cluster, el Clúster Digital, el Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC), el Clúster de Materials Avançats de Catalunya (Clúster MAV), així com altres entitats com Vall de l'Hidrogen Catalunya i l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través d'OPTIMA, l'Oficina Pública per a la transformació de les Indústries de Mobilitat i Automoció i el Departament d'Empresa i Treball.

Durant la presentació, el conseller Torrent ha assegurat que el projecte de la Fundació MOVEM "és un projecte de gran potencialitat i coincident amb els objectius del Govern al voltant de la reindustrialització verda i digital". El titular d'Empresa i Treball ha recordat que "tenim objectius comuns com afrontar amb les majors garanties d'èxit els grans desafiaments del sector, transformar el teixit industrial català, omplir els gaps de la cadena de valor, i desenvolupar les tecnologies que la nova indústria de la mobilitat precisarà".

Treballar de forma col·laborativa en projectes industrials, clau en la transformació del sector i de tot l'ecosistema productiu

El sector veu com l'ecosistema de mobilitat tradicional es transforma i s'amplia amb nous agents que s'han d'unir per treballar en el futur de forma transversal i sumar sinergies per ser competitius a nivell global. D'aquí la importància de la creació de MOVEM com a punt d'unió per promoure la col·laboració efectiva de tots aquests nous actors de l'ecosistema de la mobilitat a Catalunya, per no només influir de forma significativa en les decisions de les Administracions Públiques, tant a nivell local, nacional com europeu, sinó per desenvolupar conjuntament projectes industrials i noves línies de treball que marquin la transformació del sector i de tot l'ecosistema productiu.

"Des del CIAC estem 100% implicats amb el pla nacional per la mobilitat elèctrica i treballem per incrementar la presència dels nostres socis a través de col·laboracions amb diferents actors que ens permetin desenvolupar projectes transversals. D'aquí la importància de la creació de MOVEM. De fet, posem a disposició de tots els membres de l'aliança la nostra innovadora plataforma de projectes i talent perquè sigui l'eina bàsica de tots els grups de treball i se'n puguin beneficiar més de 30.000 membres", comenta Sergio Alcaraz, president del CIAC i de MOVEM.

Els objectius i actuacions de MOVEM es basen en 3 eixos fonamentals:

  • 1. Obtenir sinergies fruit de la col·laboració i la cooperació tecnològica intersectorial i en tota la cadena de valor.
  • 2. Fomentar l' intercanvi de coneixements per a l' aplicació d' innovacions i nous desenvolupaments.
  • 3. Assolir l'objectiu de la neutralitat climàtica, en paral·lel a l'augment de la competitivitat empresarial i la millora del benestar de les persones.

Les línies de treball de MOVEM pretenen garantir una mobilitat urbana, sostenible, eficient i connectada i al servei de l'usuari final. Per tant, hem de treballar de forma conjunta per millorar les infraestructures: augmentar punts de recàrrega, unificar mètodes de pagament, digitalitzar els serveis, així com adaptar el marc legislatiu. Els eixos estratègics de l'aliança passen per promoure l'I+D al sector mitjançant projectes amb finançament públic i formació; fomentar la participació entre clústers de la UE, participar en projectes conjunts i mantenir acords amb centres de referència. A més de promoure el desenvolupament de projectes incitant la transferència de tecnologies entre agents i creant línies de formació especialitzada que capacitin el personal per usar les noves tecnologies. Tot això assegurarà una posició competitiva dins d'aquest panorama global.

De fet, "un dels objectius de MOVEM és la innovació energètica per potenciar el desenvolupament d'energia renovable que permeti la descarbonització de la mobilitat. En aquest sentit, l'hidrogen s'està postulant com una de les alternatives més atractives que ofereix una major autonomia i uns temps de recàrrega més ràpids. Per això, volem formar part d'aquest canvi a través de projectes al voltant d'aquest vector energètic que impulsin aquesta transició", expliquen des de Vall de l'Hidrogen Catalunya.

Oportunitats basades en la digitalització i les noves tecnologies

Entre els objectius a curt termini de MOVEM destaca l'anàlisi de les necessitats i tendències de futur, així com la implementació d'una innovadora plataforma, creada pel CIAC, que permeti el desenvolupament de projectes conjunts entre membres de l'aliança. A mitjà termini, MOVEM entra de ple en el desenvolupament d'oportunitats basades en la digitalització i les noves tecnologies, analitzar els reptes de la nova mobilitat i adaptar-se a les tendències, garantint el creixement dels seus membres. Precisament, "la connectivitat 4.0 i la digitalització són tendències del sector que marcaran els propers anys. L'anàlisi de dades i l'Internet de les Coses canvien de forma profunda la manera que vèiem el sector fa uns anys. Per això, MOVEM ajudarà els nostres socis a afrontar aquest gran desafiament que connectarà cotxes, persones i ciutats i per accelerar la creació de solucions digitals que ens permetin aconseguir una mobilitat sostenible, intel·ligent i segura", comenten des del Clúster Digital.

Finalment, atesa l'envergadura i posicionament a nivell Europeu dels membres fundadors l'aliança neix com un centre de referència a nivell europeu, que farà créixer el teixit empresarial a Catalunya, pel que fa al sector de la mobilitat, així com evolucionar la indústria catalana i adaptar-la a les tendències de futur. Perquè sigui possible, la comunicació entre els agents implicats en aquesta nova mobilitat és essencial. "La nostra tasca és treballar per la millora de la mobilitat i les infraestructures de transport públic arreu del país. Formar part de MOVEM ens ajudarà a representar de la millor forma possible la veu de tots els municipis de Catalunya i les necessitats dels seus ciutadans", expliquen des d'AMTU.

Nova mobilitat urbana, una tendència de futur

La nova mobilitat urbana i la pràctica de la micromobilitat, és a dir, l'ús de vehicles lleugers i innovadors per viatjar a distàncies curtes, és una de les tendències de futur. "Per fer possible el canvi hem d'atendre les necessitats de la ciutadania i treballar junts per aconseguir que es converteixi en una veritable oportunitat per al sector, sobretot, pel que fa als vehicles lleugers i de dues rodes que exerciran de veritables protagonistes en la mobilitat de les noves ciutats intel·ligents", manifesten des del Light Mobility Cluster.

Un altre dels sectors implicats en el nou paradigma de la mobilitat sostenible és el ferroviari. "El ferrocarril és un aliat clau de la mobilitat sostenible, tant a nivell local com europeu. L'objectiu és aconseguir un transvasament gradual de passatgers i càrrega de la carretera al tren. Perquè això sigui possible hem de treballar amb la resta d'agents en projectes on el finançament públic ha de resultar essencial i MOVEM un actor clau", afirmen des d'In-Move.

Aquest nou paradigma de la mobilitat interpel·la de forma directa a l'ús de noves fonts d'energia que ajudin a reduir l'empremta mediambiental. En aquest sentit, "perquè el canvi sigui possible hem de fer partícips a tots els agents i usuaris per, més enllà del simple acte de desplaçar-se, convertir la mobilitat en una acció innovadora, sostenible, accessible i conscient. Creiem fermament que MOVEM ens ajudarà a canalitzar projectes i idees que ajudin a la reducció de les emissions de CO2, l'ús d'energies renovables, la millora de l'eficiència energètica, noves formes de producció de productes de consum més sostenibles, el desenvolupament tecnològic per obtenir un impacte mediambiental positiu, o l'ús de més material reciclat i reciclable", argumenten des del CEEC. Precisament una de les línies de treball de MOVEM és la sostenibilitat dels materials ja que té gran impacte en la petjada de carboni. "D'aquí la importància que els nostres socis - representants de tota la cadena de valor dels materials - puguin treballar en projectes col·laboratius que impliquin diferents agents i sectors que permetin el desenvolupament i la recerca de nous components que assegurin la mobilitat veritablement sostenible", expliquen des del Clúster MAV.

Al reunir actors clau en un entorn col·laboratiu, MOVEM pretén accelerar els avenços tecnològics, la innovació i millorar la competitivitat del sector, així com facilitar l'intercanvi de coneixements, la identificació de tendències emergents i la creació de solucions més eficients. I és que MOVEM, que neix amb el suport des de l'inici de la Generalitat de Catalunya com a membre del seu patronat, serà clau com a únic interlocutor entre l'empresa privada i l'Administració Pública i, per tant, podrà ser d'allò més efectiu a l'hora d'establir polítiques que ajudin a assolir amb èxit aquesta nova mobilitat.

MOVEM és una entitat sense ànim de lucre que representa prop de 1.500 empreses susceptibles de participar en projectes col·laboratius relacionats amb la mobilitat.

Comentaris