"La vulnerabilitat de la cadena de valor a Europa exigeix una revisió industrial urgent" - Sergio Alcaraz, President del CIAC

DESTACAT
5/2/24
779
0
  • La recent crisi del Mar Roig, si alguna cosa ens deixa clar, és la vulnerabilitat de les cadenes de subministrament globals en la indústria. Portem anys patint diferents ensurts i és imperatiu i necessari revisar tota la cadena de valor a Europa i replantejar-la amb una estratègia industrial europea a llarg termini

El problema logístic derivat del trencament d'estocs i l'escassetat de components és un recordatori cru d'aquesta vulnerabilitat. La dependència excessiva de rutes marítimes específiques ens ha deixat exposats a l'anomenat "efecte papallona" amb esdeveniments imprevistos, com bloquejos del Canal de Suez o crisis geopolítiques al Mar Roig. La necessitat de diversificar i enfortir les nostres fonts de subministrament és més evident que mai.

Aquestes crisis, no només generen demores en els temps de lliuraments, sinó que incrementen els costos que havien començat a equilibrar-se després d'assolir màxims durant la pandèmia. Doncs no només són els contenidors, de sobte, escassos; els vaixells tampoc estan en el lloc correcte en el moment indicat. I, per tant, a curt termini, els retards en els lliuraments de contenidors i matèries primeres són inevitables.

Davant d'aquesta situació, les empreses s'han vist obligades a noliejar avions per portar components i intentar així no parar línies de producció. Però aquestes accions porten amb sí increments de costs significatius que si s'allarguen poden tenir un impacte en els preus i en l'esforç per reduir els nivells d'inflació.
Hem de reconsiderar la nostra estratègia d'aprovisionament. Una cadena de subministrament resilient és clau. La solució no és fàcil, però el replantejar una cadena de subministrament en aquesta estratègia industrial europea passa per:

  • Afavorir la col·laboració amb l'estructura de proveïdors europeus establerts que treballen amb èxit i reduir la dependència asiàtica en la indústria. A través de la relocalització en components clau dins de l'ecosistema de mobilitat sostenible del futur.
  • Buscar proveïdors logístics alternatius que combinin rutes marítimes, terrestres i aèries amb un monitoratge constant que redueixi la incertesa existent en la cadena de subministrament.

Ens trobem davant d'un nou repte de la indústria europea, la relocalització porta amb sí el gran desafiament de reactivar o afavorir indústries clau per a l'ecosistema de mobilitat. Però mantenir el nivell de competitivitat del sector i establir polítiques europees que ajudi les nostres empreses, és totalment necessari en aquest canvi de realitat i estratègia global.

El talent i l'especialització, el salvavides de la indústria

Més enllà d'evitar demores, l'aposta per proveïdors locals ofereix una oportunitat única de revitalitzar i promoure competències necessàries per a la indústria. La crisi actual ens brinda l'ocasió de tornar a connectar amb les nostres arrels industrials i apostar per oficis nous i tradicionals que han estat deslocalitzats després de l'era de la globalització. Això ens porta a promoure l'especialització i connectar el món educatiu mitjançant plataformes de talent, com la que ha impulsat el CIAC, que ajuda les empreses a trobar perfils alineats a les seves necessitats en un sector que canvia a la velocitat de la llum.

Això implica invertir en programes de formació, col·laborar estretament amb institucions educatives i fomentar un ambient propici per a la innovació i la creativitat.

La sostenibilitat ha d'estar en el centre de les nostres decisions empresarials

La reducció de la dependència de subministraments en altres continents no només mitigarà els retards, sinó que també contribuirà a reduir la nostra petjada de carboni, un dels desafiaments que hem de tenir molt en compte a l'hora de reconfigurar el nou mapa de cadenes de subministrament a tot el món.

La crisi climàtica ha d'estar en el centre de les nostres decisions empresarials i treballar amb proveïdors locals és un pas fonamental en aquesta direcció. En reduir les distàncies en la cadena de subministrament, contribuïm a minimitzar la petjada de carboni associada amb el transport de matèries primeres i components, un pas necessari per crear un món més sostenible.

De la mateixa manera, la relocalització ens ajuda a avançar en l'adopció de pràctiques d'economia circular, on es minimitza el malbaratament i es maximitza la reutilització i el reciclatge de materials, contribuint així a una gestió més sostenible dels recursos. Un pas més en l'objectiu comú que l'automoció sigui compatible amb els objectius climàtics més ambiciosos.

En resum, els darrers esdeveniments geopolítics ens posen de manifest, una vegada més, la necessitat d'una política Industrial europea que desenvolupi un ecosistema de mobilitat sostenible i connectada a Europa amb l'objectiu de mantenir el nivell de competitivitat de les nostres empreses de forma global.

Comentaris