Acta Reunió Maig 2017

PROJECTES
28/6/17
191
0

Benvolgut membre de la Comissió de Formació,

Ens plau compartir-li l'acta de l'última reunió de la Comissió, celebrada el dia 30 de maig d'aquest any 2017.
Per accedir al document, premi el següent link:

Els altres documents referents a aquesta reunió es troben adjunts a la plataforma virtual del CIAC, a l'apartat de Documents de la Comissió de Formació del Gestor de Projectes.

Atentament,

Clàudia Bas

CIAC - Plataforma Lean 2017: Save the date!

PROJECTES
30/5/17
204
0

Bon dia,

Com molts ja sabreu es llença aquest any la Plataforma Lean 2017 amb la finalitat d'identificar i compartir bones practiques en l'àmbit operacional. Es desenvoluparà conjuntament solucions concretes de les temàtiques més demandades combinant la practica i la teoria (world class).
Hi haurà 3 Grups de treball, un per a cadascuna d'aquestes temàtiques escollides segons els resultats de les enquestes ja realitzades. Per a cada Grup de treball es destinarà 3 matins no consecutius, on es presentarà inicialment el cas a l'empresa amfitriona i posteriorment s'aprofundirà en l'anàlisi i desenvolupament mitjançant el treball conjunt de les empreses participants. El treball dels 3 matins ens permetrà fer un "zoom" en profunditat del tema escollit de manera que la bona practica pugui ser aplicable a les empreses participants.

Com a resultat de l'enquesta realitzada, s'han identificat les 3 temàtiques d'interès principal seguents:

 1. Lean aplicat a la gestió de projectes
 2. Eficiència dels equips (OEE)
 3. Millora Contínua

Calendari de Treball:

 1. Grup de treball 1: Lean aplicat a la gestió de projectes.Amfitrió: BOSCH. Dates: 20/06, 4/07 i 18/07
 2. Grup de treball 2: Eficiència dels equips (OEE). Dates: Setembre - Octubre.
 3. Grup de treball 3: Millora Contínua. Dates: Novembre-Desembre.

Us podeu inscriure a aquest primer Grup de Treball (Lean aplicat a la gestió de projectes) enviant un correu al Josep Nadal (josep.nadal@ciac.cat)

Salutacions,

Carolina Trinidad
Projectes

Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya
Passeig de Gràcia, 129 - 08008 Barcelona
t: +34 93 476 72 57
projectes@ciac.cat
www.ciac.cat

CIAC - Exosquelets aplicats a processos productius

PROJECTES
18/5/17
222
0

Benvolgut soci,

Des del CIAC el convidem a que respongui la següent breu enquesta sobre l'ús d'exosquelets aplicats a processos productius:

Recordem que tenen fins a 10 dies per a respondre l'enquesta abans de que es tanqui.

Atentament,

Carolina Trinidad
Projectes

Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya
Passeig de Gràcia, 129 - 08008 Barcelona
t: +34 93 476 72 57
projectes@ciac.cat
www.ciac.cat

CIAC - Documentació WS Matriu de Materialitat 23 de maig

PROJECTES
18/5/17
188
0

Bon dia,

El pròxim dimarts 23 de maig realitzarem el primer Workshop del projecte per a la definició de la Matriu de Materialitat de la indústria de l'automòbil de Catalunya.

Aquesta sessió de Workshop seguirà un enfocament metodològic de deisgn thinking, i com a pas previ és necessari desenvolupar una fase d'empatia en la que tots puguem apropar-nos a l'assumpte central del WS. Donada la dilatada experiència sectorial de tots els assistent, el coneixement de la matèria està assegurat, facilitant molt aquesta fase d'empatia i apropament a la matèria del Workshop.

Amb la finalitat de complementar aquestes experiències, s'ha realitzat una selecció de documents per a aportat inspiració sobre aquells temes més disruptius o vinculats amb la sostenibilitat i que puguin estar més allunyats de la realitat diària del treball.

Aquests documents estaran disponibles al Gestor de Projectes de la intranet del CIAC. En el document adjunt a aquest correu podreu trobar l'agenda de la sessió i una breu descripció dels documents disponibles.

Salutacions cordials,

Carolina Trinidad
Projectes

Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya
Passeig de Gràcia, 129 - 08008 Barcelona
t: +34 93 476 72 57
projectes@ciac.cat
www.ciac.cat

"Acreditació de Competències i Certificats de Professionalitat"

PROJECTES
15/5/17
262
0

Benvolguts,

En relació a la reunió celebrada el passat 26 d'abril sobre "Acreditació de Compteències i Certificats de Professionalitat", feta pel SOC, adjuntem a continuació informació que podria ser del vostre interès.

Agraïr molt sincerament l'assistènica de les empreses i l'interès mostrat per un tema tan actual com el tractat. En breus s'organitzarà una segona sessió informativa.

Als enllaços que podeu trobar en aquest correu hi trobaran tota la informació tractada, així com la presentació que va fer la Sra. Isabel Gutierrez.

Salutacions cordials,

Carolina Trinidad
Projectes

Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya
Passeig de Gràcia, 129 - 08008 Barcelona
t: +34 93 476 72 57
projectes@ciac.cat
www.ciac.cat

--------------------------------------------------

 • Presentació
Presentació
 • Informació sobre certificats de professionalitat

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/opencms/socweb_es/empreses/Certificados_profesionalidad/index.html

 • Repertori qualificacions professionals (QP) i de Certificats de professionalitat.

http://icqp.gencat.cat/ca/serveis/serveis_de_qualificacio-formacio/

Enllaç de l'Institut Català de les Qualificacions; cal seleccionar la família professional que interessa (en el cas del sector de l'automoció trobarem qualificacions professionals i certificats de professionalitat a la família de Transport i manteniment, a la de Fabricació mecànica, a la de Comerç i màrqueting que hi ha continguts de logística, i a la de Electricitat i electrònica que hi ha continguts d'automatització industrial).

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/IniciCercadorEspecialitats.do?idiomaNavegacio=ca

Enllaç al cercador d'especialitats on podeu trobar els certificats de professionalitat

 • Informació sobre les "passarel·les", correspondències entre els títols de l'administració educativa i els certificats de professionalitat de l'administració laboral.
Ordre Pasarel·les
 • Pla d'acreditació de competències

Nota de premsa:

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/grans-reptes/aixecar-catalunya/298343/govern-destinara-2-8-milions-deuros-millorar-qualificacio-locupabilitat-persones-estimular-formacio-llarg-vida.html

Documentació del Pla:

http://consellfp.gencat.cat/ca/arees-actuacio/primer-pla-acreditacio-2016-2018/

Informació sobre les competències europass

https://europass.cedefop.europa.eu/es

http://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/suplementoseuropass.html