Convocatòria - Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental (fins el 23.11.2017 per a projectes de R+D de nuclis unilaterals)

JORNADES OBERTES AL PÚBLIC
28/10/17
207
0

A la convocatòria per a l'any 2017 de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de component internacional (Nuclis internacionals d'ACCIÓ), emmarcades en el Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea Horizon 2020, mitjançant els instruments ERA-Net MANUNET III i ERA-Net Electric Mobility Europe, i en els programes bilaterals i unilaterals d'ACCIÓ. continua oberta (fins el 23.11.2017) la referent als programes unilaterals


Línies d'R+D+i finançables:

 • ERA-Net MANUNET III - recolza projectes de R+D en el sector de la fabricació i la indústria manufacturera que s'hagin considerat com elegibles en les convocatòries internacionals del programa europeu ERA-Net MANUNET III (CONVOCATÒRIA TANCADA)
 • ERA-Net Electric Mobility Europe - recolza projectes de R+D en l'àmbit de la mobilitat elèctrica: (sistemes integrats de transport, càrrega i logística urbana, mobilitat intel·ligent i aplicació de les TIC, transport públic i el comportament del consumidor i les tendències socials en aquest sector) que s'hagin considerat com elegibles en les convocatòries internacionals del programa europeu ERA-Net Electric Mobility Europe (CONVOCATÒRIA TANCADA)

Programes bilaterals i unilaterals d'ACCIÓ

 • projectes de R+D de Nuclis internacionals bilaterals (CONVOCATÒRIA TANCADA)
 • projectes de R+D de Nuclis unilaterals (FINS EL 23.11.2017)

Import: programes ERA-Net MANUNET III i ERA-Net Electric Mobility Europe: 850.000€ que es distribueixen de la següent manera

 • ERA-Net MANUNET III: 500.000 €
 • ERA-Net Electric Mobility Europe: 350.000 €

Import: programes bilaterals i unilaterals de ACCIÓ: 400.000€ que es distribueixen de la següent manera

 • projectes de R+D de Nuclis internacionals bilaterals: 200.000 €
 • projectes de R+D de Nuclis unilaterals: 200.000 €

Terminis de presentació:

 • programes ERA-Net MANUNET III i ERA-Net Electric Mobility Europe: 12.07. - 25.07.2017
 • projectes d'R+D de Nuclis Internacionals bilaterals: 12.07. - 23.10.2017
 • projectes de R+D de Nuclis unilaterals: 12.07. - 23.11.2017


Comentaris