CIAC - Plataforma Lean 2017: Save the date!

PROJECTES
30/5/17
183
0

Bon dia,

Com molts ja sabreu es llença aquest any la Plataforma Lean 2017 amb la finalitat d'identificar i compartir bones practiques en l'àmbit operacional. Es desenvoluparà conjuntament solucions concretes de les temàtiques més demandades combinant la practica i la teoria (world class).
Hi haurà 3 Grups de treball, un per a cadascuna d'aquestes temàtiques escollides segons els resultats de les enquestes ja realitzades. Per a cada Grup de treball es destinarà 3 matins no consecutius, on es presentarà inicialment el cas a l'empresa amfitriona i posteriorment s'aprofundirà en l'anàlisi i desenvolupament mitjançant el treball conjunt de les empreses participants. El treball dels 3 matins ens permetrà fer un "zoom" en profunditat del tema escollit de manera que la bona practica pugui ser aplicable a les empreses participants.

Com a resultat de l'enquesta realitzada, s'han identificat les 3 temàtiques d'interès principal seguents:

  1. Lean aplicat a la gestió de projectes
  2. Eficiència dels equips (OEE)
  3. Millora Contínua

Calendari de Treball:

  1. Grup de treball 1: Lean aplicat a la gestió de projectes.Amfitrió: BOSCH. Dates: 20/06, 4/07 i 18/07
  2. Grup de treball 2: Eficiència dels equips (OEE). Dates: Setembre - Octubre.
  3. Grup de treball 3: Millora Contínua. Dates: Novembre-Desembre.

Us podeu inscriure a aquest primer Grup de Treball (Lean aplicat a la gestió de projectes) enviant un correu al Josep Nadal (josep.nadal@ciac.cat)

Salutacions,

Carolina Trinidad
Projectes

Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya
Passeig de Gràcia, 129 - 08008 Barcelona
t: +34 93 476 72 57
projectes@ciac.cat
www.ciac.cat

Comentaris