RECORDATORI - C09 - 2018 Workshops Best Practices al voltant de la Gestió de Projectes

PROJECTES
28/11/19
158
0

!!! RECORDATORI


!!! RECORDEU, NOVA DATA: Dijous 30 de Gener
4tr WORKSHOP: MODELS ORGANITZATIUS, COMUNICACIÓ I STAKEHOLDERS


Bon dia {name},

El passat 28 de Novembre es va realitzar el 3r Workshop de Best Practices de Gestió de Projectes entorn de la Gestió de la qualitat, amb una participació de més de 20 empreses, les conclusions del quals les podeu trobar a la fitxa del projecte de la plataforma.

Com a continuació d'aquest i amb l’objectiu de potenciar i treure el màxim profit de l’experiència dels diferents socis del CIAC en relació a la gestió de projectes, el proper dijous 30 de gener de 8:30h a 11:00h realitzarem el 4t Workshop, a IDNEO.

Aquest es centrarà en Models organitzatius, comunicació i stakeholders , pel qual s'ha pensat en una dinàmica participativa en la que es compartiran exemples i casos pràctics entre els assistents.

La ubicació del workshop serà a IDNEO : Carrer Rec de Dalt, 3, 08100 Mollet del Vallès, Barcelona

T'interessa si...

Els tallers estan pensats per:

Caps de Projecte

Responsables amb Caps de Projecte al càrrec

Professionals que a més a més d’aportar la seva visió es podran enriquir amb una bona llista de idees i recomanacions pels seus reptes futurs.

Tens algun cas d'èxit?

Si la teva empresa té algun cas d'èxit relacionat amb alguna de les temàtiques en concret, envia un correu a projectes@ciac.cat i ens posarem en contacte amb tu per tal d’avaluar-ho i decidir entre els interessants.

Detall de les sessions...

Les temàtiques finalment triades, després de les consultes internes corresponents, són les següents:

  • WORKSHOP 1: Gestió de riscos globals del projecte - 4 Juliol 2019

Es pretén abordar de quina forma es fa la planificació dels riscos del producte i del propi projecte, tècniques, accions i plans de contingència en el cas que passin. Software per ajudar a gestionar.

  • WORKSHOP 2: Gestió de càrregues de treball - 3 Octubre 2019

Compartir experiències, exitoses i no tant en torn a la gestió de la carrega de treball de les persones involucrades en els projectes. Fent una mirada especial a la flexibilitat i reacció àgil en entorns d’incertesa a mig/curt plac. (mercat, contractació, requisits de clients, ..). Mecanismes per gestionar l’alineament entre capacitats i demandes (pipeline, escenaris, habilitat, polivalència, col·laboració inter-departamental, responsabilitat en el dimensionament, ...).

  • WORKSHOP 3: Gestió de la qualitat del projecte - 28 Novembre 2019

Exemples de pla de qualitat del producte i del propi projecte. Gestió de l’APQP. Software de gestió de la qualitat

  • WORKSHOP 4: Models organitzatius, comunicació i stakeholders- 30 Gener 2020

Intercanviar les diferents practiques i models utilitzats quan a la organització del equip de persones involucrat als projectes de la Empresa: organigrames, diferents models de la estructura de relacions (jeràrquica, matricial, horitzontal, ...), models de col·laboració (entre equips, entre departaments,) responsabilitats en la configuració i dependència dels equips (Integració funcional,, equips multidisciplinaris, ) Figura de la Oficina de projectes (rol, responsabilitats,) Gestió de la comunicació (amb stakeholdlers, Canals, ...).

INSCRIPCIONS

És indispensable confirmar assistència a través del següent formulari:

!! Uns dies abans de cada workshop us enviarem un petit qüestionari per tal de captar informació per poder treure més profit del propi taller.

Per qualsevol qüestió, resto a la vostra disposició.
Atentament,


Marta Ortiz Gendrau
Departament de Projectes

Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya
Passeig de Gràcia, 129 - 08008 Barcelona
t: +34 93 476 72 57
m: +34 686 32 01 87
projectes@ciac.cat
www.ciac.cat

Comentaris