Workshop de Best Practices de Gestió de Projectes

PROJECTES
30/1/20
35
04t WORKSHOP: Models organitzatius, comunicació i stakeholders


Bon dia {name},

El passat 28 de Novembre es va realitzar el 3r Workshop de Best Practices de Gestió de Projectes entorn de la Gestió de de la qualitat (APQP), les conclusions del quals les podeu trobar a la fitxa del projecte de la plataforma.

Com a continuació d'aquest i amb l’objectiu de potenciar i treure el màxim profit de l’experiència dels diferents socis del CIAC en relació a la gestió de projectes, el proper dijous 30 de Gener de 8:30h a 11:00h realitzarem el 4t Workshop.

Aquest es centrarà en els Models organitzatius, comunicació i stakeholders, pel qual s'ha pensat en una dinàmica participativa en la que es compartiran exemples i casos pràctics entre els assistents.

El workshop es realitzarà a IDNEO, qui serà l'amfitrió d'aquesta sessió i ens presentarà el seu cas d'èxit entorn aquesta temàtica. A més, tindrem l'oportunitat de poder realitzar una visita a les seves instal·lacions (porteu sabates de seguretat!!).

Els tallers estan pensats per:

  • Caps de Projecte
  • Responsables amb Caps de Projecte al càrrec

Professionals que a més a més d’aportar la seva visió es podran enriquir amb una bona llista de idees i recomanacions pels seus reptes futurs.

Detall de les sessions...

Les sessions tindran una durada prevista de dues hores, en horari de 9 a 11 del mati i lloc serà en funció de la jornada.

Les temàtiques finalment triades, després de les consultes internes corresponents, són les següents:

  • WORKSHOP 1: Gestió de riscos globals del projecte - 4 Juliol 2019 (FET)

Es pretén abordar de quina forma es fa la planificació dels riscos del producte i del propi projecte, tècniques, accions i plans de contingència en el cas que passin. Software per ajudar a gestionar.

  • WORKSHOP 2: Gestió de càrregues de treball - 3 Octubre 2019 (FET)

Compartir experiències, exitoses i no tant en torn a la gestió de la carrega de treball de les persones involucrades en els projectes. Fent una mirada especial a la flexibilitat i reacció àgil en entorns d’incertesa a mig/curt plac. (mercat, contractació, requisits de clients, ..). Mecanismes per gestionar l’alineament entre capacitats i demandes (pipeline, escenaris, habilitat, polivalència, col·laboració inter-departamental, responsabilitat en el dimensionament, ...).

  • WORKSHOP 3: Gestió de la qualitat del projecte - 28 Novembre 2019 (FET)

Exemples de pla de qualitat del producte i del propi projecte. Gestió de l’APQP. Software de gestió de la qualitat

  • WORKSHOP 4: Models organitzatius, comunicació i stakeholders - 30 Gener 2020

Intercanviar les diferents practiques i models utilitzats quan a la organització del equip de persones involucrat als projectes de la Empresa: organigrames, diferents models de la estructura de relacions (jeràrquica, matricial, horitzontal, ...), models de col·laboració (entre equips, entre departaments,) responsabilitats en la configuració i dependència dels equips (Integració funcional,, equips multidisciplinaris, ) Figura de la Oficina de projectes (rol, responsabilitats,) Gestió de la comunicació (amb stakeholdlers, Canals, ...).

INSCRIPCIONS

És indispensable confirmar assistència a través del següent formulari:

!! Tal i com s'ha fet els darrers workshops, us afegim un petit QÜESTIONARI.
per tal de captar informació per poder treure més profit del propi taller.


DATA: Dijous 30 de Gener del 2020
LLOC: IDNEO Technologies S.A.U. - Carrer Rec de Dalt, 3, 08100 Mollet del Vallès, Barcelona
MAPA: https://goo.gl/maps/g4KHrUiewqRrDas59

Per qualsevol qüestió, resto a la vostra disposició.

Carlos Cortés Vergés
Project Manager

Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya
Passeig de Gràcia, 129 - 08008 Barcelona
t: +34 93 476 72 57
m: +34 660 918 055
carlos.cortes@ciac.cat
www.ciac.catComentaris