L' ICF destina 200 M€ per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial a Catalunya - vigent

NOTIFICACIÓ CIAC
3/5/18
334
1

Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial.
L'import màxim de la línia de préstecs bonificats és de 200.000.000,00€ per als anys 2017-2018, i l'import de la bonificació és de fins al 2% amb una quantia màxima de 39.000.000,00€.


Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial per als anys 2017-2018.
Termini de presentació de sol·licituds: de l'01.07.2017 al 31.12.2018

Beneficiaris:

Les empreses industrials i de serveis relacionats que tinguin la seu social o la seu operativa a Catalunya, o bé empreses industrials i de serveis relacionats de nova implantació.

Quantia:

El fons per a la bonificació d'interessos es dotarà amb una aportació econòmica realitzada pel Departament d'Empresa i Coneixement per un import màxim de 39.000.000€.

Condicions del préstec:

Tipus de interès: EURIBOR 12m més un 2%.
Sobre aquest tipus de interès s'hi aplicarà una bonificació de fins a un màxim del 2%.
Import mínim de les actuacions subvencionables:
Grans empreses: 5 milions d'€
Pimes: 1,5 milions d'€

Termini màxim d'amortització:

10 anys, amb la possibilitat d'un període de carència d'amortització de fins a 2 anys, inclòs en aquest termini.

Termini de presentació:

Des de l'01.07.2017 al 31.12.2018 o fins a esgotar el pressupost per a aquests conceptes.

Mes informació ICF

Comentaris

EMMA SERRA (ALTOPLAST SYSTEM, S.L.U.) 10/4/18
ens podría interesar més sobre aquest tema.

Em podeu donar algún contacte contactar amb nosaltres.

gràcies,