**IMPORTANT** Protocol de protecció i prevenció laboral sector automoció

JORNADES OBERTES AL PÚBLIC
13/4/20
248
0

Benvolgut/da {name},

Des d'avui, dia 13 d'abril, és possible reiniciar l'activitat sense restriccions al sector després de la paralització imposada pel Reial Decret Llei 10/2020 del 29 de març. El dissabte es va publicar al BOE el RD 487/20, pel que es prorroga l'estat d'alarma declarat pel RD 463/20 fins a les 00 h del 26 d'abril.

Podeu consultar els següents documents elaborats pel Ministeri de Sanitat els últims dies:

  • Guía de buenas prácticas en centros de trabajo, actualitzada l'11 d'abril
  • Protocolo de actuación, actualitzat el 8 d'abril, (Procediment d'actuació pels serveis de prevenció de riscos laborals davant l'exposició al SARS-CoV-2)
  • Guía interpretativa (Nota interpretativa dels escenaris de risc d'exposició establerts en el procediment d'actuació pels serveis de prevenció de riscos laborals davant l'exposició al nou coronavirus - SARS-CoV-2).

així com la Guia CEOE, actualitzada el 9 d'abril (Guia pràctica d'aplicació de mesures de caràcter laboral i de Seguretat Social per fer front a l'impacte econòmic i social de la Covid-19).

Com a referència per les empreses del sector d'automoció en la represa de l'activitat després de la crisi sanitaria, ANFAC, FACONAUTO i SERNAUTO han elaborat conjuntament un Protocol de Protecció i Prevenció Laboral per recuperar l'activitat industrial i distribució al sector de l'automoció. Aquest document es pot utilitzar com a referència en l'elaboració dels protocols interns de les empreses, ja que ha sigut contrastat i consensuat amb els sindicats, UGT-FICA i CCOO Indústria, recollint les seves posicions i propostes, i també compta amb el vistiplau del Ministeri de la Indústria, Comerç i Turisme, i els Ministeris de Sanitat i Treball.

Accedeix al següent enllaç per poder visualitzar tota la documentació mencionada:


En la represa de l'activitat, ens agradaria que ens informéssiu si es produeix alguna incidència, per agregar la informació i canalitzar-la tant a la CEOE com al Ministeri d'Indústria.

Atentament,

Josep Nadal
Cluster Manager

Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya
Passeig de Gràcia, 129 - 08008 Barcelona
t: +34 93 476 72 57
m: +34 687 570 260
josep.nadal@ciac.cat
www.ciac.cat

Comentaris