Recursos per l'aprovisionament d'EPIs

JORNADES PELS SOCIS
15/4/20
166
0

Benvolgut/da {name},

S'ha detectat als sondeigs realitzats, que més del 50% de les empreses tenen una manca d'aprovisionament d'EPIs. Per això us facilitem alguns recursos per fer front a la problemàtica.

Productors i distribuïdors d'EPIs. Socis CIAC

  • EMES3D. Producció de material EPI en 3D.
  • Fustier S.A. Distribuidors preferents d'EPIs 3M. Productes de protecció individual (mascaretes tipus FFP2 i FFP3, ulleres de protecció, vestits de protecció, guants), Sistemes de protecció auditiva i de comunicació entre operaris mantenint la distància social i Cintes adhesives per marcatge de terres per delimitar noves zones d’accés i mantenir la distància.
  • NIFCO. Viseres per qualsevol tipus de pantalla.

Marketplace empresarial

Recomanem que consulteu el Marketplace d'ACCIÓ, tant els productors i distribuïdors per oferir els productes, com a les empreses amb mancança d'aprovisionament per aconseguir aquell material que necessiteu.

Us demanem que contacteu amb nosaltres en cas que no aconseguiu trobar el material necessari.

Atentament,

Ona Rocamora Badia
Project Manager

Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya
Passeig de Gràcia, 129 - 08008 Barcelona
t: +34 93 476 72 57
m: +34 676 714 522
ona.rocamora@ciac.cat
www.ciac.cat

Comentaris