RECORDATORI: Assemblea General Ordinària i Extraordinària

JORNADES PELS SOCIS
21/10/20
219
0

!! Recordatori: No t'has apuntat encara?


Benvolgut soci,

Per la present, els fem arribar l’ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària, convocada pel proper dia 21 d’octubre de 2020, a les 15:00 hores en primera convocatòria o a les 15:30 hores en segona convocatòria. Aquesta assemblea, exclusiva per a socis, es celebrarà amb caràcter excepcional, per videoconferència. Rebrà un enllaç amb l’enllaç d’accés a la reunió al seu correu electrònic. La reunió comptarà amb el següent programa:

ORDRE DEL DIA

15:00 h - Primera convocatòria Assemblea General Ordinària
Ponència per part del Sr. Roger Agustín, CEO&Co-founder de Prenomics “Com millorar les decisions estratègiques en una PIME a partir de les dades”

15:30 h - Segona convocatòria: Assemblea General Ordinària

 • Benvinguda President
 • Lectura i aprovació d’Acta anterior.
 • Modificació dels articles 41 i 42 dels estatuts de l’entitat per permetre la realització de les reunions de l’Assemblea General per mitjans telemàtics.
 • Modificació dels articles 26 i 27 dels estatuts de l’entitat per permetre la realització de les reunions de la Junta Directiva per mitjans telemàtics.
 • Aprovació comptes anuals de l’exercici 2018.
 • Aprovació de la gestió de la Junta Directiva i comptes anuals de l’exercici 2019.
 • Presentació del pressupost de l’exercici 2020.
 • Exposició de la incorporació de nous associats.
 • Exposició d’activitats del 2019.
 • Delegació de facultats a favor de la Junta Directiva de l’Associació per tal d’executar els acords adoptats per l’Assemblea General.
 • Precs i preguntes

17:00 h - Cloenda a càrrec del president del CIAC

Preguem confirmin assistència a l’adreça de correu electrònic secretaria@ciac.cat indicant empresa, nom i cognoms i DNI de la persona que emetrà el vot com a representació de l’empresa social. El vot serà electrònic mitjançant la APP SUFRAGIUM, enviarem les dades i instruccions corresponent al confirmar l’assistència.

Li recordem que en qualitat de soci, disposa del dret d’examinar al domicili de l’associació la documentació relativa a l’ordre del dia, així com sol·licitar qualsevol aclariment que cregui oportú referent als assumptes a tractar.


Atentament,

Josep Maria Vall
President del Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya

Comentaris