Gràcies per la teva participació a la 2a Reunió de l'Àrea de Formació i Talent de 2020

JORNADES PELS SOCIS
15/10/20
193
0

Benvolgut/da {name},

Moltes gràcies per la teva participació en la 2a Reunió de l'Àrea de Formació i Talent de 2020 de dijous 15 d'octubre. En cas de no haver pogut assistir-hi, pots visualitzar la gravació aquí.

Del tractat durant la sessió destacar els següents punts:

1. Què ha passat fins ara?

Durant la pandèmia el CIAC ha estat focalitzant-se en el suport a les empreses, organitzant webinars com l'últim realitzat sobre Com Aplica el Reial Decret del Teletreball a la Meva Organització pel Sr. Toni Sendra, i creant grups de treball (com en l'elaboració dels Protocols de Seguretat a la tornada a l'activitat i la implantació de Teletreball a les empreses) per habilitar un espai per compartir els reptes plantejats i treballar en solucions conjuntament.

Per altra banda, s'ha seguit amb les formacions ja iniciades, com la Formació en Matriceria, les formacions en Soft Skills i Developing Skills Through Gaming, en alguns casos adaptant-nos a les condicions derivades de la pandèmia.

2. Líders de subàrea

Fa algunes setmanes es va presentar el pla estratègic (podeu descarregar-lo aquí), i com a properes accions alineades amb el pla és la cerca de voluntaris o voluntàries que liderin les subàrees de l'àrea de formació i talent. D'una banda tenim:

  • Marta Alsina, de RRHH de DOGA s’encarregarà de liderar la línia estratègica de "Posicionament del sector entre el talent jove i relacions amb les universitats".

D'altra banda, manquen voluntaris per les següents línies estratègiques:

  • "Formació Continua"
  • "Gestió del Talent"

Les responsabilitats d'un líder de subàrea són:

  • Presa de decisions dels projectes i actuacions de la línia estratègica.
  • Accions puntuals per agilitzar projectes relatius a l'àrea estratègica.

Les obligacions d'un líder de subàrea són, en la mesura del possible:

  • Participació en reunions periòdiques (mensuals) amb la resta dels líders.
  • Participació en reunions i actes de projectes puntuals en representació de la subàrea.

Es respecta el grau d'implicació, sigui alt o baix, que el líder de subàrea pugui tenir al CIAC. 

3. Properes Passes

De les properes passes que es realitzaran pròximament, destacar el desenvolupament de la Plataforma de Talent. En els dos anys vinents es realitzarà una sèrie d'accions per millorar la plataforma i reduir el Gap entre la indústria i el talent.

Destacar també la necessitat d’implantar la cultura del teletreball a les empreses no només a curt termini, sinó a llarg termini i en el pròxim any aquesta serà una necessitat clau a treballar per les empreses.

En última instància, us animem a seguir proposant reptes que se us plantegin i idees de projectes alineades amb les línies estratègiques per treballar-ho de forma col·laborativa. El CIAC posa a la vostra disposició els medis i recursos per les vostres necessitats i interessos.

Si teniu algun dubte, qüestió o suggeriment, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

Una abraçada,

Ona Rocamora Badia
Project Manager

Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya
Passeig de Gràcia, 129 - 08008 Barcelona
t: +34 93 476 72 57
m: +34 676 714 522
ona.rocamora@ciac.cat
www.ciac.cat

Comentaris