EACN: Entrevista al Clúster d'automoció de Catalunya

DESTACAT
26/10/20
105
0

Entrevistem a Teresa Tous, assistent de gestió de projectes de EACN en el Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya (CIAC).

1. Quin és el seu paper en el projecte EACN?

El Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya (CIAC) lidera el cinquè paquet de treball del projecte EACN, que consisteix a gestionar les sol·licituds d'experts que donaran suport als projectes conjunts que sorgeixin de la iniciativa EACN. El CIAC també s'encarrega de coordinar els projectes relacionats amb la intel·ligència artificial i la robòtica.

A més, la nostra participació en el projecte es basa a donar suport a tots els paquets de treball amb coneixements, experiència i millors pràctiques.

2. Quins són, en la seva opinió, els principals avantatges de participar en la iniciativa EACN?

La iniciativa EACN és una gran oportunitat perquè les empreses, especialment les PIMES, es internacionalitzin i coneguin els avantatges que ofereix la Indústria 4.0. Gràcies als recursos que el partenariat de la EACN comparteix amb les empreses, aquestes tenen accés directe al coneixement que facilitarà la implantació de noves tecnologies beneficioses per al sector de l'automoció en termes d'eficiència, qualitat de producte i procés, etcètera.

D'altra banda, el CIAC considera que participar en aquest consorci és un gran avantatge per a conèixer el funcionament d'altres clústers d'Europa. A més, l'intercanvi constant de pràctiques òptimes és summament beneficiós per a tots els agents implicats, ja que va amb la naturalesa dels clústers treballar en un entorn de col·laboració.

Creiem que iniciatives com aquesta són crucials per a continuar millorant el desenvolupament i l'aplicació de les últimes tecnologies en el sector de l'automoció, i la cooperació internacional en els projectes és el més destacat en el que els fa més valuosos.

3. Com ha afectat la crisi sanitària mundial del Covid-19 als objectius del projecte? Com ajuda la iniciativa a les PIMES en aquest nou context?

La pandèmia ha tingut un impacte inesperat en el sector de l'automoció, i el que creiem que ha estat més desafiadora ha estat la necessitat urgent de les indústries d'adaptar-se al nou escenari. La crisi ha plantejat noves necessitats a les empreses, que han hagut de ser flexibles per a adaptar-se a l'incert futur.

No obstant això, la iniciativa ha ajudat a les PIMES mitjançant l'organització d'una sèrie de grups de treball en el marc de l'associació EACN que van abordar tres aspectes diferents de la pandèmia que necessitaven ser analitzats i la seva adequada extrapolació de conclusions que es convertissin en solucions per al sector. Aquests grups de treball, dirigits per Thomas Röhr (PVF), tenien per objecte transformar la crisi de Covid-19 en una oportunitat per a la indústria automotriu europea.

4. Fa uns mesos, la iniciativa va llançar una convocatòria d'experts a través del lloc web de la EACN. Quin és el paper d'aquests experts?

L'objectiu principal de la convocatòria d'experts era atreure a la iniciativa de la EACN al major nombre possible d'experts perquè poguessin secundar amb èxit a les empreses l'objectiu de les quals és desenvolupar un projecte conjunt. Els socis de la EACN van posar a disposició la convocatòria entre els associats dels clústers, i els qui tenen experiència en la preparació i presentació de convocatòries europees van ser els que es van inscriure com a candidats.

Aquests experts seran triats per les empreses que participin en una proposta de projecte conjunt, fins a un expert per cada projecte, i la seva funció principal serà la de prestar assistència i dirigir el disseny i la redacció de la proposta de projecte que es presenti a les convocatòries europees obertes. En anteriors paquets de treball es va recollir la informació sobre les convocatòries disponibles en tota Europa -tant a nivell regional com internacional- i els projectes es van assignar inicialment en funció de les seves característiques.

5. A més de l'esdeveniment de trobades sobre robòtica que va organitzar a l'octubre de l'any passat, també està previst un laboratori de demostració. Quin és l'objectiu d'aquesta mena d'esdeveniments i per què és tan important que les empreses s'involucrin en ells?

D'acord amb el nostre paper com a coordinadors del tema de la robòtica i la intel·ligència artificial, el mes d'octubre passat vam organitzar el primer matchmaking on una trentena d'empreses es van reunir a Barcelona per a debatre sobre els últims avanços en aquest camp, així com per a trobar respostes comunes als reptes latents als quals s'enfronta el sector en l'actualitat.

El concepte de les Jornades Demo-Lab es va pensar en un principi com una oportunitat més perquè les PIMES visitessin empreses similars de tota Europa, i com una bona manera de reunir les millors pràctiques que les empreses tenen en relació amb els temes de la iniciativa EACN. Ara hem adaptat el format a la situació actual i els Demo-Labs se celebren en línia.

6. Finalment, quins són els pròxims passos de la iniciativa EACN?

Els pròxims passos amb l'associació EACN són desenvolupar amb èxit els projectes conjunts i continuar incentivant a les PIMES dins dels nostres clústers perquè es comprometin amb la iniciativa: participació en tallers, Demo-Labs, esdeveniments de networking, etc. El que serà valuós una vegada finalitzat el projecte és el manteniment de la relació amb els nostres companys del projecte, ja que la cooperació internacional serà clau en els pròxims dies.

link

Comentaris