L’àrea de treball d’Innovació de Producte del CIAC es posa en marxa

DESTACAT
13/11/20
420
0

Aquest novembre ha engegat una de les àrees de nova creació proposades dins el Pla Estratègic 2020-2024 del Clúster de la Indústria d’Automoció (CIAC). Es tracta de la d’Innovació de Producte que tindrà la funció de supervisar i validar els projectes que es plantegin, definir una visió i estratègia per potenciar la innovació i, com la resta d’àrees de treball del clúster, estarà a disposició dels socis. De fet, ja s’ha avançat que el seu focus serà el que han anomenat CESS (Connected, Electric, Share & Safe).

De la mateixa manera, han definit les quatre línies estratègiques bàsiques: 1) Millora de l’ecosistema d’innovació. 2) Sensibilització i Raise Awareness. 3) Projectes competitius. 4) Projectes d’I+D de productes.

La primera reunió d’aquesta nova àrea de treball es va fer el passat 13 de novembre on el Clúster Mànager, Josep Nadal, va exercir de conductor de la jornada, va donar la benvinguda als assistents i va presentar els líders de l’àrea: Jaume Prat, director de negoci d’electromobilitat i director de propietat intel·lectual de Ficosa; Ignacio Martín, director general R&D BIW de Gestamp i Imma Domínguez, R&D BIW Black Box Manager de Gestamp.

La trobada va servir per explicar l’estructura, els protocols i la metodologia de treball. Així doncs, s’estableix un rol de dinamitzador del projecte que és el disparador perquè es posi en marxa la resta de l’estructura. Posteriorment entra en acció el Project Manager per traslladar la proposta a la Plataforma de Projectes del CIAC. Ara és quan entren en joc els líders de les àrees i els responsables de les subàrees. Es tracta d’una novetat en relació al mètode de treball aplicat fins el moment i que està relacionat amb l’objectiu de crear una nova governança dins el clúster, tal com detalla el Pla Estratègic 2020-2024.

Els tres passos finals són la intervenció del Clúster Manager, la dels participants industrials i finalment la Junta Directiva, qui tindrà l’última paraula perquè els projectes vegin la llum.

En aquesta primera reunió ja es van proposar dos projectes interessants com la realitat virtual aplicada al disseny col·laboratiu de peces en el sector de l’automoció i la introducció d’una planta productiva de Pila de Combustible a Catalunya. Els dos projectes van ser rebuts molt positivament pels assistents. La planta productiva es va considerar clau per sortir amb èxit del procés de transformació que viu el sector.

Per tancar la reunió d’aquesta nova àrea de treball d’Innovació de Producte del CIAC es van presentar dos nous socis com QEV Technologies i SisTeam.

Comentaris